Pris: Kr 560
Antall sider: 0
ISBN: 9788244622196
Utgave: 1
Utgitt: 2013
Pris: Kr 560 
Antall:
Bokpakke - Kreativ bruk av digitale verktøy og Blogg som pedagogisk verktøy

Barnas digitale dannelse starter tidlig. Mange blir i svært ung alder godt kjent med smarttelefon og nettbrett - og de ansatte i barnehagen står overfor nye krav til digital kompetanse.

Boken Kreativ bruk av digitale verktøy viser hvordan voksne kan bidra til å utvikle barns digitale dømmekraft. Gjennom lystbetont utforskning får barna trent ferdigheter og holdninger, og de voksne får et verktøy til å anerkjenne hvert enkelt barns digitale liv som et utgangspunkt for dannelse - i lek, utforskning og læring.Blogg som pedagogisk verktøy - i denne boken kan du lære hvordan en barnehageblogg kan brukes som et digitalt arkivskap for barnehagens pedagogiske praksis, og som dynamisk galleri for å vise fram dokumentasjonen til foreldre og andre interesserte. Disse to bøkene kan kjøpes hver for seg eller som en pakke!

Andre aktuelle bøker
Pris: Kr 560 
Antall:
Barnas digitale dannelse starter tidlig. Mange blir i svært ung alder godt kjent med smarttelefon og nettbrett - og de ansatte i barnehagen står overfor nye krav til digital kompetanse.
Kr 560
Boken Kreativ bruk av digitale verktøy viser hvordan voksne kan bidra til å utvikle barns digitale dømmekraft. Gjennom lystbetont utforskning får barna trent ferdigheter og holdninger, og de voksne får et verktøy til å anerkjenne hvert enkelt barns digitale liv som et utgangspunkt for dannelse - i lek, utforskning og læring.Blogg som pedagogisk verktøy - i denne boken kan du lære hvordan en barnehageblogg kan brukes som et digitalt arkivskap for barnehagens pedagogiske praksis, og som dynamisk galleri for å vise fram dokumentasjonen til foreldre og andre interesserte. Disse to bøkene kan kjøpes hver for seg eller som en pakke!