Pris: Kr 359
Antall sider: 136
ISBN: 9788244622134
Utgave: 1
Utgitt: 2014
Pris: Kr 359 
Antall:
Når blått og gult blir grønt
Tverrfaglig samarbeid som arbeidsredskap

Boken viser tydelig at det ikke er nok å sette seg ned sammen og tro at vi med det deltar i et tverrfaglig samarbeidsmøte!

I boken drøftes hvilke faktorer som fremmer et godt og produktivt samarbeid i tverrfaglige møter med utgangspunkt i faglitteratur og erfaringer fra fagpersoner og brukere. Forfatterne fremhever tillit og trygghet mellom alle som inngår i samarbeidet og forståelsen av at alle uttrykk er like mye verdt som grunnleggende premisser for at samarbeidet skal bli vellykket. Forfatterne understreker også betydningen av at skoler og hjelpeinstanser bestreber seg på å møte hele eleven og hele familien med den historien de forteller.

En rekke praksisfortellinger og refleksjoner over hva som fremmer samarbeidet i de enkelte tilfellene, presenteres i boken.

 

 

Andre aktuelle bøker
Pris: Kr 359 
Antall:

Boken viser tydelig at det ikke er nok å sette seg ned sammen og tro at vi med det deltar i et tverrfaglig samarbeidsmøte!

Kr 359

I boken drøftes hvilke faktorer som fremmer et godt og produktivt samarbeid i tverrfaglige møter med utgangspunkt i faglitteratur og erfaringer fra fagpersoner og brukere. Forfatterne fremhever tillit og trygghet mellom alle som inngår i samarbeidet og forståelsen av at alle uttrykk er like mye verdt som grunnleggende premisser for at samarbeidet skal bli vellykket. Forfatterne understreker også betydningen av at skoler og hjelpeinstanser bestreber seg på å møte hele eleven og hele familien med den historien de forteller.

En rekke praksisfortellinger og refleksjoner over hva som fremmer samarbeidet i de enkelte tilfellene, presenteres i boken.