Pris: Kr 369
Antall sider: 123
ISBN: 9788244622011
Utgave: 4
Utgitt: 2014
Pris: Kr 369 
Antall:
Taushetsplikt om barn
Kommunikasjon og samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten, skoleetaten, sosialtjenesten i NAV og barneverntjenesten

Stenger taushetsplikten for samarbeid mellom etater og ansatte som har ansvar for barn og unge – eller er den en døråpner?

Taushetsplikten kan være en av årsakene til at det utveksles få opplysninger mellom helse- og omsorgstjenesten, skoleetaten, sosialtjenesten i NAV og barneverntjenesten. Denne boka gjør rede for i hvilken utstrekning taushetsplikten er til hinder for informasjonsflyt mellom etatene. Videre presenterer forfatteren en rekke unntak fra taushetsplikten og viktige regler om opplysningsplikt overfor barneverntjenesten. Dette kan danne grunnlaget for bedre kommunikasjon og samarbeid mellom de aktuelle etatene.

Andre aktuelle bøker
Pris: Kr 369 
Antall:

Stenger taushetsplikten for samarbeid mellom etater og ansatte som har ansvar for barn og unge – eller er den en døråpner?

Kr 369

Taushetsplikten kan være en av årsakene til at det utveksles få opplysninger mellom helse- og omsorgstjenesten, skoleetaten, sosialtjenesten i NAV og barneverntjenesten. Denne boka gjør rede for i hvilken utstrekning taushetsplikten er til hinder for informasjonsflyt mellom etatene. Videre presenterer forfatteren en rekke unntak fra taushetsplikten og viktige regler om opplysningsplikt overfor barneverntjenesten. Dette kan danne grunnlaget for bedre kommunikasjon og samarbeid mellom de aktuelle etatene.