Pris: Kr 199
Antall sider: 64
ISBN: 9788244621977
Utgave: 1
Utgitt: 2014
Pris: Kr 199 
Antall:
Hva kan jeg fortelle deg om ME (utmattelsessyndrom)?
En guide for venner, familie og fagpersoner

Hva er ME? Hva er symptomer på ME? Er dette noe alle kan få? Kan ME forebygges?

 

I denne boken møter du Molly, en dame med ME (myalgisk encefalopati). Molly inviterer deg til å lære mer om denne tilstanden ved å bruke sine egne erfaringer. Hun forteller hvordan det er å ha ME, hvordan det påvirker henne og familien hennes i hverdagen, og hun forklarer hva andre kan gjøre for å støtte personer med ME og deres familier. Hun forteller også hvordan personer med ME noen ganger blir misforstått, både i helsesektoren og av venner.

 

Andre aktuelle bøker
Pris: Kr 199 
Antall:

Hva er ME? Hva er symptomer på ME? Er dette noe alle kan få? Kan ME forebygges?

 

Kr 199

I denne boken møter du Molly, en dame med ME (myalgisk encefalopati). Molly inviterer deg til å lære mer om denne tilstanden ved å bruke sine egne erfaringer. Hun forteller hvordan det er å ha ME, hvordan det påvirker henne og familien hennes i hverdagen, og hun forklarer hva andre kan gjøre for å støtte personer med ME og deres familier. Hun forteller også hvordan personer med ME noen ganger blir misforstått, både i helsesektoren og av venner.