Pris: Kr 379
Antall sider: 174
ISBN: 9788244621922
Utgave: 1
Utgitt: 2014
Pris: Kr 379 
Antall:
Kampen om leken
Ansvar og muligheter i barnehagen

Hvor vanskelig er det for et barn å leke? Er det "lett som en lek"? Hvordan utrykker barn et ønske om å komme inn i leken og hvordan skal de ansatte i barnehagen forstå dem?

Barn generelt og utsatte barn spesielt kan ha alt fra små utfordringer til relativt store problemer med å få innpass i lek og relasjoner. Forfatteren bruker begreper som "kamp-rabling" og "vær-glad"-leken for å beskrive hvilke utfordringer barn kan møte i sin egen barnehagehverdag. Boken tydeliggjør hvilket ansvar personaltemaet har, og hvilke krav dette stiller til den pedagogiske ledelsen. Forfatteren bruker eget forsknings- og utviklingsarbeid og omfattende teoretisk materiale for å vise hvordan leken kan analyseres og følges opp systematisk. Et vell av eksempler viser hvilke muligheter barnehagen har helt konkret og praktisk.

 

Boken henvender seg til alle som jobber i barnehagen og til studenter i barnehagelærerutdanningen og andre pedagogiske utdanninger.

Andre aktuelle bøker
Pris: Kr 379 
Antall:

Hvor vanskelig er det for et barn å leke? Er det "lett som en lek"? Hvordan utrykker barn et ønske om å komme inn i leken og hvordan skal de ansatte i barnehagen forstå dem?

Kr 379
Barn generelt og utsatte barn spesielt kan ha alt fra små utfordringer til relativt store problemer med å få innpass i lek og relasjoner. Forfatteren bruker begreper som "kamp-rabling" og "vær-glad"-leken for å beskrive hvilke utfordringer barn kan møte i sin egen barnehagehverdag. Boken tydeliggjør hvilket ansvar personaltemaet har, og hvilke krav dette stiller til den pedagogiske ledelsen. Forfatteren bruker eget forsknings- og utviklingsarbeid og omfattende teoretisk materiale for å vise hvordan leken kan analyseres og følges opp systematisk. Et vell av eksempler viser hvilke muligheter barnehagen har helt konkret og praktisk.

 

Boken henvender seg til alle som jobber i barnehagen og til studenter i barnehagelærerutdanningen og andre pedagogiske utdanninger.