Pris: Kr 255
Antall sider: 92
ISBN: 9788244621892
Utgave: 1
Utgitt: 2014
Pris: Kr 255 
Antall:
God vurderingspraksis i klasserommet

En god vurderingspraksis har stor effekt på elevenes læringsutbytte. Denne boken viser nettopp hvordan du kan skape en slik praksis i eget klasserom.

Denne boken kan brukes som en oppslagsbok eller leses i sin helhet. Boken vil gi læreren eller studenten et bidrag i undervisningstimen, som ønsker å bruke vurdering som et læringsfremmende redskap.

Boken beskriver arbeidet med tydelige og differensierte mål, selvvurdering, kameratvurdering, måltaksonomier og tilbakemeldinger med fokus på utvikling og læring for den enkelte elev. Dette innebærer å la elevene få øve på å tenke over egen læring og involvere seg aktivt i mål og retning for egen læringsprosess.

Forfatteren Lene Skovbo Heckmann er utdannet lærer og har arbeidet som lærer i flere år. I dag er hun selvstendig utviklingskonsulent i Danmark og Norge, der hun hovedsakelig leder større utviklingsarbeid på skoler og i kommuner

Andre aktuelle bøker
Pris: Kr 255 
Antall:

En god vurderingspraksis har stor effekt på elevenes læringsutbytte. Denne boken viser nettopp hvordan du kan skape en slik praksis i eget klasserom.

Kr 255

Denne boken kan brukes som en oppslagsbok eller leses i sin helhet. Boken vil gi læreren eller studenten et bidrag i undervisningstimen, som ønsker å bruke vurdering som et læringsfremmende redskap.

Boken beskriver arbeidet med tydelige og differensierte mål, selvvurdering, kameratvurdering, måltaksonomier og tilbakemeldinger med fokus på utvikling og læring for den enkelte elev. Dette innebærer å la elevene få øve på å tenke over egen læring og involvere seg aktivt i mål og retning for egen læringsprosess.

Forfatteren Lene Skovbo Heckmann er utdannet lærer og har arbeidet som lærer i flere år. I dag er hun selvstendig utviklingskonsulent i Danmark og Norge, der hun hovedsakelig leder større utviklingsarbeid på skoler og i kommuner