Pris: Kr 359
Antall sider: 156
ISBN: 9788244621854
Utgave: 1
Utgitt: 2015
Pris: Kr 359 
Antall:
Danning gjennom omsorg, lek og læring i barnehagen

Med mange eksempler fra barnehagehverdagen beskriver denne boken hvordan barnehagen kan fremme barns danningsprosesser.

Danning er et kjernebegrep i norsk barnehagepedagogikk. Men hva er egentlig danning, og hvorfor er det så viktig? Er det ikke viktigere å gi barna en god oppdragelse? Hvordan kan omsorg, lek og læring fremme barns danningsprosesser?

Boken gir et teoretisk fundament for å forstå danningsbegrepet i en barnehagekontekst, og hvorfor danning er viktig for opprettholdelsen av et demokratisk samfunn. Samtidig er den helt konkret og praktisk: Den viser hvordan danning henger sammen med alt det vi gjør med barna i barnehagen. Og ikke minst, boken synliggjør hvordan danning og barns medvirkning er knyttet sammen og legger et nødvendig grunnlag for ansvarlighet og deltagelse.

Forfatteren har mottatt støtte fra Det faglitterære fond.

Bla i boka

Andre aktuelle bøker
Pris: Kr 359 
Antall:

Med mange eksempler fra barnehagehverdagen beskriver denne boken hvordan barnehagen kan fremme barns danningsprosesser.

Kr 359

Danning er et kjernebegrep i norsk barnehagepedagogikk. Men hva er egentlig danning, og hvorfor er det så viktig? Er det ikke viktigere å gi barna en god oppdragelse? Hvordan kan omsorg, lek og læring fremme barns danningsprosesser?

Boken gir et teoretisk fundament for å forstå danningsbegrepet i en barnehagekontekst, og hvorfor danning er viktig for opprettholdelsen av et demokratisk samfunn. Samtidig er den helt konkret og praktisk: Den viser hvordan danning henger sammen med alt det vi gjør med barna i barnehagen. Og ikke minst, boken synliggjør hvordan danning og barns medvirkning er knyttet sammen og legger et nødvendig grunnlag for ansvarlighet og deltagelse.

Forfatteren har mottatt støtte fra Det faglitterære fond.

Bla i boka