Jakten på den gode barndom
Pris: Kr 419
Antall sider: 230
ISBN: 9788244621816
Utgave: 1
Utgitt: 2013
Pris: Kr 419 
Antall:
Jakten på den gode barndom
Lekende og inkluderende miljøer i barnehagen

Hva er viktig for at barn skal oppleve den gode barndom i barnehagen? På hvilken måte påvirker de voksne barnas opplevelse av seg selv som deltakere i fellesskapet?

Voksnes væremåte, holdninger, prioriteringer og valg har en enorm betydning for barns opplevelse av seg selv som betydningsfulle deltakere i barnehagens lekende fellesskap. Denne boka handler om hvordan barnehagen kan arbeide systematisk og målrettet for å gi hvert enkelt barn en god barndom i et inkluderende miljø, gjennom å fokusere på voksenrollen, lek og lekende samspill. Forfatteren legger særlig vekt på styrers ansvar for å lede arbeidet sammen med ledergruppa, og utdyper det ansvaret medarbeiderne har for å planlegge, gjennomføre og følge de standarder som blir satt. Boka berører også det viktige foreldresamarbeidet. Kari Pape er førskolelærer med hovedfag i førskolelærerpedagogikk og en svært anerkjent kurs- og foredragsholder. Jakten på den gode barndom tar utgangspunkt i erfaringer fra forfatterens utviklingsarbeid i en rekke ulike barnhager, og er hennes tiende bok.

Andre aktuelle bøker
Pris: Kr 419 
Antall:
Hva er viktig for at barn skal oppleve den gode barndom i barnehagen? På hvilken måte påvirker de voksne barnas opplevelse av seg selv som deltakere i fellesskapet?
Kr 419

Voksnes væremåte, holdninger, prioriteringer og valg har en enorm betydning for barns opplevelse av seg selv som betydningsfulle deltakere i barnehagens lekende fellesskap. Denne boka handler om hvordan barnehagen kan arbeide systematisk og målrettet for å gi hvert enkelt barn en god barndom i et inkluderende miljø, gjennom å fokusere på voksenrollen, lek og lekende samspill. Forfatteren legger særlig vekt på styrers ansvar for å lede arbeidet sammen med ledergruppa, og utdyper det ansvaret medarbeiderne har for å planlegge, gjennomføre og følge de standarder som blir satt. Boka berører også det viktige foreldresamarbeidet. Kari Pape er førskolelærer med hovedfag i førskolelærerpedagogikk og en svært anerkjent kurs- og foredragsholder. Jakten på den gode barndom tar utgangspunkt i erfaringer fra forfatterens utviklingsarbeid i en rekke ulike barnhager, og er hennes tiende bok.