Blogg som pedagogisk verktøy
Pris: Kr 310
Antall sider: 100
ISBN: 9788244621793
Utgave: 1
Utgitt: 2013
Pris: Kr 310 
Antall:
Blogg som pedagogisk verktøy
Digital praksis i barnehagen

Hvordan kan du bruke blogg som dokumentasjonsverktøy i barnehagen? Hvordan bruker du bloggen til å evaluere egen praksis? Hvordan håndterer du etikken ved deltakelse i sosiale medier?

I denne boka kan du lære hvordan en barnehageblogg kan brukes som et digitalt arkivskap for barnehagens pedagogiske praksis, og som dynamisk galleri for å vise fram dokumentasjonen til foreldre og andre interesserte.Boka tar for seg viktige etiske hensyn, som bildebruk og personvern, og viser eksempler på hvordan man formidler hverdagshistorier i bloggen.Serien Digital praksis i barnehagen består av bøkene: Kreativ bruk av digitale verktøy og Blogg som pedagogisk verktøy.


Bøkene kan kjøpes hver for seg eller som en pakke! Klikk på bokpakken nedenfor.

Andre aktuelle bøker
Pris: Kr 310 
Antall:
Hvordan kan du bruke blogg som dokumentasjonsverktøy i barnehagen? Hvordan bruker du bloggen til å evaluere egen praksis? Hvordan håndterer du etikken ved deltakelse i sosiale medier?
Kr 310
I denne boka kan du lære hvordan en barnehageblogg kan brukes som et digitalt arkivskap for barnehagens pedagogiske praksis, og som dynamisk galleri for å vise fram dokumentasjonen til foreldre og andre interesserte.Boka tar for seg viktige etiske hensyn, som bildebruk og personvern, og viser eksempler på hvordan man formidler hverdagshistorier i bloggen.Serien Digital praksis i barnehagen består av bøkene: Kreativ bruk av digitale verktøy og Blogg som pedagogisk verktøy.


Bøkene kan kjøpes hver for seg eller som en pakke! Klikk på bokpakken nedenfor.