Pris: Kr 359
Antall sider: 146
ISBN: 9788244621687
Utgave:
Utgitt: 2014
Pris: Kr 359 
Antall:
Fedme hos barn
Intervensjoner og atferdsendringer i praksis

Hva er overvekt og fedme hos barn? Hvor vanskelig er det? Hvordan kan vi forstå utvikling av fedme hos barn, og hvordan bør det behandles?

I denne boken rettes fokus mot et felt som kan være vanskelig å nærme seg i arbeidet med barn, unge og deres foreldre.

Boken gir en kort introduksjon til forskning på fedme hos barn og unge. Faktorer som forekomst, helsekomplikasjoner, årsaker og modeller for utvikling av overvekt gjennomgås. Hovedfokus i boken ligger på tiltak og behandling, og hvilke behandlingsformer som har vist seg å ha effekt. Den beskriver hvordan det kan jobbes med motivasjon og atferdsendring i praksis.

Andre aktuelle bøker
Pris: Kr 359 
Antall:

Hva er overvekt og fedme hos barn? Hvor vanskelig er det? Hvordan kan vi forstå utvikling av fedme hos barn, og hvordan bør det behandles?

Kr 359

I denne boken rettes fokus mot et felt som kan være vanskelig å nærme seg i arbeidet med barn, unge og deres foreldre.

Boken gir en kort introduksjon til forskning på fedme hos barn og unge. Faktorer som forekomst, helsekomplikasjoner, årsaker og modeller for utvikling av overvekt gjennomgås. Hovedfokus i boken ligger på tiltak og behandling, og hvilke behandlingsformer som har vist seg å ha effekt. Den beskriver hvordan det kan jobbes med motivasjon og atferdsendring i praksis.