Virksomme relasjoner
Pris: Kr 385
Antall sider: 137
ISBN: 9788244621588
Utgave: 3
Utgitt: 2014
Pris: Kr 385 
Antall:
Virksomme relasjoner
Om bedringsprosesser ved alvorlige psykiske lidelser

Den mest virkningsfulle hjelpen er ikke alltid det behandlerne tror. I Virksomme relasjoner er den sosiale dimensjonen og hverdagslivet det viktigste, og boken gir en sterk oppfordring om å se mennesket bak diagnosen.

Boka bygger på historiene til mennesker som har opplevd alvorlige psykiske lidelser. Boka tar for seg den sentrale rollen den enkelte selv har hatt i sin bedringsprosess. Historiene viser at det er mange måter å hjelpe på og at det finnes mange former for hjelp.Denne tredje utgaven baserer på nyere forskning om recoveryorienterte tjenester og prinsipper og strategier for en slik tjensteutvikling. Boka er revidert i henhold til helse- og sosialpolitiske endringer, og den har nye og oppdaterte teorireferanser og begrepsapparat.

Andre aktuelle bøker
Pris: Kr 385 
Antall:
Den mest virkningsfulle hjelpen er ikke alltid det behandlerne tror. I Virksomme relasjoner er den sosiale dimensjonen og hverdagslivet det viktigste, og boken gir en sterk oppfordring om å se mennesket bak diagnosen.
Kr 385
Boka bygger på historiene til mennesker som har opplevd alvorlige psykiske lidelser. Boka tar for seg den sentrale rollen den enkelte selv har hatt i sin bedringsprosess. Historiene viser at det er mange måter å hjelpe på og at det finnes mange former for hjelp.Denne tredje utgaven baserer på nyere forskning om recoveryorienterte tjenester og prinsipper og strategier for en slik tjensteutvikling. Boka er revidert i henhold til helse- og sosialpolitiske endringer, og den har nye og oppdaterte teorireferanser og begrepsapparat.