Sosiale historier som metode
Pris: Kr 379
Antall sider: 198
ISBN: 9788244621564
Utgave: 1
Utgitt: 2013
Pris: Kr 379 
Antall:
Sosiale historier som metode
Hjelp til å fremme sosial forståelse og fungering ved autisme og synshemning

Mennesker er sosiale vesener. For noen er det å være sosial en stor utfordring.

Denne boken handler om barn, unge og voksne som har ulike grader av vansker med å forstå og handlehensiktsmessig i sosiale situasjoner. Ved hjelp av sosiale historier kan de få hjelp til å forstå og takle situasjonene bedre.I denne boken får du innblikk i hva sosiale historier er, samt hvordan de kan lages og tilpassesindividuelt. Problemstillingene i boken er knyttet til autisme og synshemning og inneholder flere enn 200 konkrete forslag til sosiale historier, inndelt i 16 kategorier. Metoden krever få ressurser og er enkel å bruke. Selv om bokentar utgangspunkt i synshemning og autisme, vil metoden være nyttig for andre personer med sosiale forståelsesvansker, for eksempel personer med hørselshemning, psykisk utviklingshemning, ulik etnisk bakgrunn,atferdsproblemer eller lærevansker.Målgruppen for denne boken er blant annet spesialpedagoger, lærere, barnehagelærere, psykologer ogmiljøarbeidere. Foreldre og foresatte vil også kunne ha nytte av boken. 

Andre aktuelle bøker
Pris: Kr 379 
Antall:
Mennesker er sosiale vesener. For noen er det å være sosial en stor utfordring.
Kr 379
Denne boken handler om barn, unge og voksne som har ulike grader av vansker med å forstå og handlehensiktsmessig i sosiale situasjoner. Ved hjelp av sosiale historier kan de få hjelp til å forstå og takle situasjonene bedre.I denne boken får du innblikk i hva sosiale historier er, samt hvordan de kan lages og tilpassesindividuelt. Problemstillingene i boken er knyttet til autisme og synshemning og inneholder flere enn 200 konkrete forslag til sosiale historier, inndelt i 16 kategorier. Metoden krever få ressurser og er enkel å bruke. Selv om bokentar utgangspunkt i synshemning og autisme, vil metoden være nyttig for andre personer med sosiale forståelsesvansker, for eksempel personer med hørselshemning, psykisk utviklingshemning, ulik etnisk bakgrunn,atferdsproblemer eller lærevansker.Målgruppen for denne boken er blant annet spesialpedagoger, lærere, barnehagelærere, psykologer ogmiljøarbeidere. Foreldre og foresatte vil også kunne ha nytte av boken.