Pris: Kr 408
Antall sider: 80
ISBN: 9788244621557
Utgave: 1
Utgitt: 2014
Pris: Kr 408 
Antall:
Dialogspill som veiledningsmetode i barnehagen
Refleksjon og læring i grupper

Hvorfor gjør vi som vi gjør i barnehagen? Hvordan kan vi bidra til refleksjon over egne handlinger og holdninger?

Dialogspillet er en gruppeveiledningsmetode som favner alle, uansett kunnskapsgrunnlag, og metoden er systematisk og strukturert i formen. Den kan brukes avdelingsvis og i større grupper som for eksempel på personalmøter eller ledermøter.

Boka gir konkrete råd til deg som skal være veileder, og den er forankret i føringer som er gitt i barnehagesektoren gjennom barnehageloven med rammeplan, stortingsmeldinger og kompetansestrategi for perioden 2014-2020.

Andre aktuelle bøker
Pris: Kr 408 
Antall:

Hvorfor gjør vi som vi gjør i barnehagen? Hvordan kan vi bidra til refleksjon over egne handlinger og holdninger?

Kr 408

Dialogspillet er en gruppeveiledningsmetode som favner alle, uansett kunnskapsgrunnlag, og metoden er systematisk og strukturert i formen. Den kan brukes avdelingsvis og i større grupper som for eksempel på personalmøter eller ledermøter.

Boka gir konkrete råd til deg som skal være veileder, og den er forankret i føringer som er gitt i barnehagesektoren gjennom barnehageloven med rammeplan, stortingsmeldinger og kompetansestrategi for perioden 2014-2020.