Når matte blir vanskelig
Pris: Kr 429
Antall sider: 192
ISBN: 9788244621540
Utgave: 1
Utgitt: 2013
Pris: Kr 429 
Antall:
Når matte blir vanskelig
Hvordan hjelpe elever med matematikkvansker

Boken gir en oversikt over de vanligste utfordringene i matematikklæring og -undervisning

Elever som synes matematikk er vanskelig, har behov for hjelp før faget blir et stort problem. Denne boken gir brukervennlige strategier for å hjelpe elever som sliter.Boken gir deg et godt grunnlag for åutvikle fleksible tenkemåter i matematikkundervisningenveilede elever i bruk av alternative strategier for å innhente grunnleggende faktaforstå hvordan elevenes arbeidsminne påvirker matematikkopplæringeniverksette effektive tiltak før det oppstår feillæringgjenkjenne matematikkangst og hjelpe elever som strever med selvoppfatningen i fagettakle de vanskeligheter som mange elever kan ha med tekstoppgavervelge hensiktsmessige konkreter som kan gi bedre forståelseBoken er spesielt viktig for lærere og spesialpedagoger, men vil også gi nyttig kunnskap til foreldre og andre som støtter elever i matematikklæringen. 

Andre aktuelle bøker
Pris: Kr 429 
Antall:
Boken gir en oversikt over de vanligste utfordringene i matematikklæring og -undervisning
Kr 429
Elever som synes matematikk er vanskelig, har behov for hjelp før faget blir et stort problem. Denne boken gir brukervennlige strategier for å hjelpe elever som sliter.Boken gir deg et godt grunnlag for åutvikle fleksible tenkemåter i matematikkundervisningenveilede elever i bruk av alternative strategier for å innhente grunnleggende faktaforstå hvordan elevenes arbeidsminne påvirker matematikkopplæringeniverksette effektive tiltak før det oppstår feillæringgjenkjenne matematikkangst og hjelpe elever som strever med selvoppfatningen i fagettakle de vanskeligheter som mange elever kan ha med tekstoppgavervelge hensiktsmessige konkreter som kan gi bedre forståelseBoken er spesielt viktig for lærere og spesialpedagoger, men vil også gi nyttig kunnskap til foreldre og andre som støtter elever i matematikklæringen.