Pris: Kr 398
Antall sider: 229
ISBN: 9788244621519
Utgave: 1
Utgitt: 2016
Pris: Kr 398 
Antall:
Ledelse av verdistyrte barnehager

Det er den daglige kvaliteten som er syretest på hvor god kvalitet barnehagen har for barn og foreldre.

Denne boken handler om hvordan vi konkret kan arbeide slik at vi sikrer at det vi har skrevet i årsplanen og sagt på foreldremøtene, virkelig skjer – uavhengig av avdeling, base eller den enkelte ansatte. Forfatterne er opptatt av hva som fungerer best i det daglige, at de små detaljer teller, og at endring og utvikling tar tid. Med det i tankene bringer de inn teori, forskning og erfaringer fra andre felt og andre land. Det finnes ingen "kvikk fiks" til kvalitet i barnehager!

Å komme fram til praksis som er i tråd med et felles verdigrunnlag er en stor oppgave. Som hjelp i arbeidet har forfatterne også skrevet boken Verktøy som virker i verdistyrte barnehager.

Bøkene kan kjøpes hver for seg eller til en rabattert pakkepris, kr 650,-.

Bla i boka

Andre aktuelle bøker
Pris: Kr 398 
Antall:

Det er den daglige kvaliteten som er syretest på hvor god kvalitet barnehagen har for barn og foreldre.

Kr 398

Denne boken handler om hvordan vi konkret kan arbeide slik at vi sikrer at det vi har skrevet i årsplanen og sagt på foreldremøtene, virkelig skjer – uavhengig av avdeling, base eller den enkelte ansatte. Forfatterne er opptatt av hva som fungerer best i det daglige, at de små detaljer teller, og at endring og utvikling tar tid. Med det i tankene bringer de inn teori, forskning og erfaringer fra andre felt og andre land. Det finnes ingen "kvikk fiks" til kvalitet i barnehager!

Å komme fram til praksis som er i tråd med et felles verdigrunnlag er en stor oppgave. Som hjelp i arbeidet har forfatterne også skrevet boken Verktøy som virker i verdistyrte barnehager.

Bøkene kan kjøpes hver for seg eller til en rabattert pakkepris, kr 650,-.

Bla i boka