Barndommen varer i generasjoner
Pris: Kr 415
Antall sider: 246
ISBN: 9788244621427
Utgave: 3
Utgitt: 2012
Pris: Kr 415 
Antall:
Barndommen varer i generasjoner
Forebygging er alles ansvar

Barndommen varer ikke bare livet ut. Den varer i generasjoner.

Barn som ikke får hjelp til å bearbeide sine smertefulle opplevelser, vil kunne komme til å videreføre holdninger og ubearbeidede problemer til sine egne barn. Denne boken handler om å forebygge neste generasjons omsorgssvikt og psykiske lidelser. Dette er en ny og bearbeidet utgave.

Andre aktuelle bøker
Pris: Kr 415 
Antall:
Barndommen varer ikke bare livet ut. Den varer i generasjoner.
Kr 415
Barn som ikke får hjelp til å bearbeide sine smertefulle opplevelser, vil kunne komme til å videreføre holdninger og ubearbeidede problemer til sine egne barn. Denne boken handler om å forebygge neste generasjons omsorgssvikt og psykiske lidelser. Dette er en ny og bearbeidet utgave.