Stopp ertingen
Pris: Kr 265
Antall sider: 124
ISBN: 9788244621410
Utgave: 1
Utgitt: 2012
Pris: Kr 265 
Antall:
Stopp ertingen
Arbeid med inkluderende miljøer i barnehagen

Boken presenterer en konkret og praktisk metode for forebygging av mobbing i barnehagen.

Det er en vanlig oppfatning at små barn ikke mobber, fordi de ikke er bevisst at de erter eller ekskluderer. Like fullt er opplevelsen og konsekvensene for den som utsettes for slike handlinger ødeleggende.Det handler om å jobbe bevisst med å skape inkluderende miljøer og bygge opp gode, anerkjennende relasjoner mellom alle i barnehagen - både små og store.

Andre aktuelle bøker
Pris: Kr 265 
Antall:
Boken presenterer en konkret og praktisk metode for forebygging av mobbing i barnehagen.
Kr 265
Det er en vanlig oppfatning at små barn ikke mobber, fordi de ikke er bevisst at de erter eller ekskluderer. Like fullt er opplevelsen og konsekvensene for den som utsettes for slike handlinger ødeleggende.Det handler om å jobbe bevisst med å skape inkluderende miljøer og bygge opp gode, anerkjennende relasjoner mellom alle i barnehagen - både små og store.