Habilitet
Pris: Kr 259
Antall sider: 112
ISBN: 9788244621380
Utgave: 1
Utgitt: 2012
Pris: Kr 259 
Antall:
Habilitet

Borgernes tillit til at ting går riktig for seg, er uløselig knyttet til at de opplever at beslutningstakerne er habile.

Både politikere og ansatte i forvaltningen forventes å være habile når de utfører arbeidet sitt. Denne boken presenterer begreper som kan brukes til å tenke klarere om egen og andres habilitet. Den legger frem dilemmaer som kan oppstå i hverdagen når en skal etterleve habilitetsregler og ta alminnelige moralske hensyn til berørte parter.

Andre aktuelle bøker
Pris: Kr 259 
Antall:
Borgernes tillit til at ting går riktig for seg, er uløselig knyttet til at de opplever at beslutningstakerne er habile.
Kr 259
Både politikere og ansatte i forvaltningen forventes å være habile når de utfører arbeidet sitt. Denne boken presenterer begreper som kan brukes til å tenke klarere om egen og andres habilitet. Den legger frem dilemmaer som kan oppstå i hverdagen når en skal etterleve habilitetsregler og ta alminnelige moralske hensyn til berørte parter.