Snakk om angst og depresjon
Pris: Kr 250
Antall sider: 54
ISBN: 9788244621373
Utgave: 1
Utgitt: 2012
Pris: Kr 250 
Antall:
Snakk om angst og depresjon
med barn og voksne i alle aldre

Hvordan ha samtaler med barn og unge om angst, depresjoner og andre psykiske lidelser?

I alle barnehager og skoler er det barn som har en far, mor, bror eller søster med en psykisk lidelse, men mange barn ønsker og klarer å skjule det.Denne boken gir kunnskap om angst, depresjoner og andre psykiske lidelser, men den inneholder også konkrete verktøy for å få voksne til å ha helt alminnelige samtaler med barn og unge om dette.Første del av boken forteller om angst, depresjoner, stress og PTSD. Neste del handler om barn som opplever psykisk lidelse i familien. Siste del gir ideer til hvordan vi kan snakke med barna om de vanskelige tingene, og om hvordan man kan bli frisk.

Andre aktuelle bøker
Pris: Kr 250 
Antall:
Hvordan ha samtaler med barn og unge om angst, depresjoner og andre psykiske lidelser?
Kr 250
I alle barnehager og skoler er det barn som har en far, mor, bror eller søster med en psykisk lidelse, men mange barn ønsker og klarer å skjule det.Denne boken gir kunnskap om angst, depresjoner og andre psykiske lidelser, men den inneholder også konkrete verktøy for å få voksne til å ha helt alminnelige samtaler med barn og unge om dette.Første del av boken forteller om angst, depresjoner, stress og PTSD. Neste del handler om barn som opplever psykisk lidelse i familien. Siste del gir ideer til hvordan vi kan snakke med barna om de vanskelige tingene, og om hvordan man kan bli frisk.