Samhandling
Pris: Kr 398
Antall sider: 179
ISBN: 9788244621342
Utgave: 1
Utgitt: 2014
Pris: Kr 398 
Antall:
Samhandling
Gevinst eller tap?

Hvordan kan vi skape en reell tverrfaglig organisasjon?

Velferdssamfunnets utvikling innebærer at offentlig ansatte får faglige oppgaver som stadig blir mer komplekse. Disse oppgavene kan bare møtes med sammensatt kompetanse, som igjen forutsetter at det legges til rette for kompetansedeling og utvikling av ny kompetanse på tvers av gamle faggrenser.Hensikten med boken er å stille spørsmål ved og skape refleksjoner over den stadig mer utfordrende og nødvendige samhandlingen i velferdssamfunnets organisasjoner. Boken tar for seg arbeidet med å skape bedre kommunikasjon og samhandling i offentlige organisasjoner som tilbyr velferdstjenester basert på fagkompetanse. Boken gir et godt grunnlag for å analysere betingelsene for samhandling og gir konkrete beskrivelser av og refleksjoner om hvordan dette kan skje i praksis.

Andre aktuelle bøker
Pris: Kr 398 
Antall:
Hvordan kan vi skape en reell tverrfaglig organisasjon?
Kr 398
Velferdssamfunnets utvikling innebærer at offentlig ansatte får faglige oppgaver som stadig blir mer komplekse. Disse oppgavene kan bare møtes med sammensatt kompetanse, som igjen forutsetter at det legges til rette for kompetansedeling og utvikling av ny kompetanse på tvers av gamle faggrenser.Hensikten med boken er å stille spørsmål ved og skape refleksjoner over den stadig mer utfordrende og nødvendige samhandlingen i velferdssamfunnets organisasjoner. Boken tar for seg arbeidet med å skape bedre kommunikasjon og samhandling i offentlige organisasjoner som tilbyr velferdstjenester basert på fagkompetanse. Boken gir et godt grunnlag for å analysere betingelsene for samhandling og gir konkrete beskrivelser av og refleksjoner om hvordan dette kan skje i praksis.