Personvern og informasjonssikkerhet i kommunen
Pris: Kr 379
Antall sider: 168
ISBN: 9788244621335
Utgave: 1
Utgitt: 2012
Pris: Kr 379 
Antall:
Personvern og informasjonssikkerhet i kommunen
En håndbok i risikovurdering

Myndighetenes satsning på en heldigital offentlig forvaltning fører til at informasjonssikkerhet og risikovurdering blir en sentral del av arbeidet med IKT-systemer og virksomhetsprosesser.

Boken gir en introduksjon til hva informasjonssikkerhet og personvern i lokalforvaltningen handler om. Den forklarer hva risikovurderinger handler om, og viser hvordan de kan gjennomføres i praksis når personopplysninger behandles elektronisk. Dette er en konkret og praktisk veileder i hvordan risikovurderinger kan gjennomføres på en lovmessig måte. 

Andre aktuelle bøker
Pris: Kr 379 
Antall:
Myndighetenes satsning på en heldigital offentlig forvaltning fører til at informasjonssikkerhet og risikovurdering blir en sentral del av arbeidet med IKT-systemer og virksomhetsprosesser.
Kr 379
Boken gir en introduksjon til hva informasjonssikkerhet og personvern i lokalforvaltningen handler om. Den forklarer hva risikovurderinger handler om, og viser hvordan de kan gjennomføres i praksis når personopplysninger behandles elektronisk. Dette er en konkret og praktisk veileder i hvordan risikovurderinger kan gjennomføres på en lovmessig måte.