Kreativ bruk av digitale verktøy
Pris: Kr 375
Antall sider: 168
ISBN: 9788244621304
Utgave: 1
Utgitt: 2013
Pris: Kr 375 
Antall:
Kreativ bruk av digitale verktøy
Digital praksis i barnehagen

Hvordan kan du legge til rette for at digitale verktøy kommer alle barn til gode? Hvordan åpne for spillglede og bidra til gode spillvaner? Hvordan skal du vurdere den pedagogiske verdien i digitale verktøy? Og hvordan kan du overføre dette til en hektisk barnehagehverdag?

Barnas digitale dannelse starter tidlig. Mange blir i svært ung alder godt kjent med smarttelefon og nettbrett - og de ansatte i barnehagen står overfor nye krav til digital kompetanse.Boka viser hvordan de voksne kan bidra til å utvikle barns digitale dømmekraft. Gjennom lystbetont utforskning får barna trent ferdigheter og holdninger, og de voksne får et verktøy til å anerkjenne hvert enkelt barns digitale liv som et utgangspunkt for dannelse - i lek, utforskning og læring.Serien Digital praksis i barnehagen består av bøkene: Kreavtiv bruk av digitale verktøy og Blogg som pedagogisk verktøy.


Bøkene kan kjøpes hver for seg eller som en pakke! Klikk på bokpakken nedenfor.

Andre aktuelle bøker
Pris: Kr 375 
Antall:
Hvordan kan du legge til rette for at digitale verktøy kommer alle barn til gode? Hvordan åpne for spillglede og bidra til gode spillvaner? Hvordan skal du vurdere den pedagogiske verdien i digitale verktøy? Og hvordan kan du overføre dette til en hektisk barnehagehverdag?
Kr 375
Barnas digitale dannelse starter tidlig. Mange blir i svært ung alder godt kjent med smarttelefon og nettbrett - og de ansatte i barnehagen står overfor nye krav til digital kompetanse.Boka viser hvordan de voksne kan bidra til å utvikle barns digitale dømmekraft. Gjennom lystbetont utforskning får barna trent ferdigheter og holdninger, og de voksne får et verktøy til å anerkjenne hvert enkelt barns digitale liv som et utgangspunkt for dannelse - i lek, utforskning og læring.Serien Digital praksis i barnehagen består av bøkene: Kreavtiv bruk av digitale verktøy og Blogg som pedagogisk verktøy.


Bøkene kan kjøpes hver for seg eller som en pakke! Klikk på bokpakken nedenfor.