Lek med engelsk i barnehagen
Pris: Kr 389
Antall sider: 180
ISBN: 9788244621274
Utgave: 1
Utgitt: 2013
Pris: Kr 389 
Antall:
Lek med engelsk i barnehagen
Glede med språklig mangfold

Hvorfor bør barnehagebarn ha kjennskap til engelsk? Hvordan kan man leke med engelsk uten at det blir undervisning? Hvilken forbindelse har arbeid med engelsk til norsk språklæring? Hvordan kan barnehagebarn introduseres for engelsk gjennom lek og hverdagsaktiviteter?

Dette er en bok som gir mange gode hverdagseksempler som egner seg som inspirasjonskilde og idébank forspråkstimulerende arbeid i barnehagen.Forfatterne viser i boken hvordan barnehagene kan jobbe systematisk, aktivt, målrettet og kreativt med engelsk for å skape et språkmiljø som gir alle barn et godt grunnlag for språkutvikling. Det vises hvordan gode språkferdigheter gir barna erfaringer og kompetanse som ruster dem for videre læring senere i livet.Denne boken beskriver viktige metoder for språkstimulering for barnehagebarn og gir praktiske tips til hvordan man kan introdusere engelsk i barnehagens eksisterende språkmiljø.  

 

Andre aktuelle bøker
Pris: Kr 389 
Antall:
Hvorfor bør barnehagebarn ha kjennskap til engelsk? Hvordan kan man leke med engelsk uten at det blir undervisning? Hvilken forbindelse har arbeid med engelsk til norsk språklæring? Hvordan kan barnehagebarn introduseres for engelsk gjennom lek og hverdagsaktiviteter?

Kr 389
Dette er en bok som gir mange gode hverdagseksempler som egner seg som inspirasjonskilde og idébank forspråkstimulerende arbeid i barnehagen.Forfatterne viser i boken hvordan barnehagene kan jobbe systematisk, aktivt, målrettet og kreativt med engelsk for å skape et språkmiljø som gir alle barn et godt grunnlag for språkutvikling. Det vises hvordan gode språkferdigheter gir barna erfaringer og kompetanse som ruster dem for videre læring senere i livet.Denne boken beskriver viktige metoder for språkstimulering for barnehagebarn og gir praktiske tips til hvordan man kan introdusere engelsk i barnehagens eksisterende språkmiljø.