Sosial kommunikasjon
Pris: Kr 375
Antall sider: 206
ISBN: 9788244621267
Utgave: 1
Utgitt: 2013
Pris: Kr 375 
Antall:
Sosial kommunikasjon
Personlig - Samtale - Verdi

Boka vil gi deg økt forståelse av den nytteverdien som bruk av nye medier kan innebære.

Facebook, blogger, Twitter og Youtube er en del av hverdagen til stadig flere av oss. De nye mediene gjør det enklere å dele opplevelser og innhold med hverandre. Kommunikasjonen er likeverdig og åpen. Makten deles. Relasjonene mellom mennesker blir mer personlig, basert på samtaler og gjensidig verdi.Kunnskap om kanalenes egenart og bruksområder gjør det lettere for deg og din virksomhet å anvende dem på en god måte. Nyttig bruk kan bidra til å utvikle oss selv, arbeidsplassene våre og demokratiet vårt.

Andre aktuelle bøker
Pris: Kr 375 
Antall:
Boka vil gi deg økt forståelse av den nytteverdien som bruk av nye medier kan innebære.
Kr 375
Facebook, blogger, Twitter og Youtube er en del av hverdagen til stadig flere av oss. De nye mediene gjør det enklere å dele opplevelser og innhold med hverandre. Kommunikasjonen er likeverdig og åpen. Makten deles. Relasjonene mellom mennesker blir mer personlig, basert på samtaler og gjensidig verdi.Kunnskap om kanalenes egenart og bruksområder gjør det lettere for deg og din virksomhet å anvende dem på en god måte. Nyttig bruk kan bidra til å utvikle oss selv, arbeidsplassene våre og demokratiet vårt.