Kritisk tenkning i klasserommet
Pris: Kr 375
Antall sider: 176
ISBN: 9788244621250
Utgave: 1
Utgitt: 2012
Pris: Kr 375 
Antall:
Kritisk tenkning i klasserommet
Filosofisk metode i undervisning og veiledning

Hvordan lære elevene drøfting og problemløsning gjennom undervisning av fagstoff?

 Denne boken beskriver ved hjelp av teori og eksempler en undervisningsform der elevene konsekvent utfordres kunnskapsmessig og intellektuelt ved hjelp av konkrete spørsmål fra læreren. Dette er en undervisningsform der elevene aktivt oppfordres og utfordres til å stille spørsmål til lærestoffet, til seg selv og til hverandre.Ved å myndiggjøre elevene vekkes faglig motivasjon - læreren forventer at elevene selv skal være aktive i å søke kunnskap samt gi dem støtte og hjelp til å klare dette - kunnskap og kompetanse blir ikke utvendig, men del av elevenes virkelighet.

Andre aktuelle bøker
Pris: Kr 375 
Antall:
Hvordan lære elevene drøfting og problemløsning gjennom undervisning av fagstoff?
Kr 375
 Denne boken beskriver ved hjelp av teori og eksempler en undervisningsform der elevene konsekvent utfordres kunnskapsmessig og intellektuelt ved hjelp av konkrete spørsmål fra læreren. Dette er en undervisningsform der elevene aktivt oppfordres og utfordres til å stille spørsmål til lærestoffet, til seg selv og til hverandre.Ved å myndiggjøre elevene vekkes faglig motivasjon - læreren forventer at elevene selv skal være aktive i å søke kunnskap samt gi dem støtte og hjelp til å klare dette - kunnskap og kompetanse blir ikke utvendig, men del av elevenes virkelighet.