Jus og saksbehandling i den kommunale helse- og omsorgstjenesten
Pris: Kr 398
Antall sider: 232
ISBN: 9788244621243
Utgave: 1
Utgitt: 2013
Pris: Kr 398 
Antall:
Jus og saksbehandling i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

Denne boken gir deg en oversikt over de forskjellige trinnene i saksbehandlingen av kommunale helse- og omsorgstjenester. Du får videre en kort presentasjon av juridisk metodelære og viktige sider ved rettssikkerheten til de som søker og mottar kommunale helse- og omsorgstjenester.

Kommunenes ansvar og plikter etter den nye helse- og omsorgstjensteloven fra 2012 er et vitkig tema. Boken tar for seg pasienters og brukeres rett til helse- og omsorgstjenester, og den beskriver saksbehandlingsreglene i særlover og forvaltningsloven. Til slutt gir boken eksempler på hvordan kommunene kan dra nytte av sentrale statlige aktører i kvalitetsarbeidet. Det gjelder Fylkesmannen som tilsyns- og klageinstans, helse- og brukerombudene og Sivilombudsmannen.Forfatter Lasse Skaug er cand.jur. med spesialfag i helse- og sosialrett. Han har arbeidet med trygderett og helse- og sosialrett, blant annet i trygdeetaten og hos helse- og sosialombudet. Videre har han arbeidet i bydelene Grefsen-Kjelsås og  Stovner. Han har tidligere skrevet bøkene Jus i eldreomsorgen - Saksbehandling av omsorgssaker og Jus og psykiatri i forvaltningen. 

Andre aktuelle bøker
Pris: Kr 398 
Antall:
Denne boken gir deg en oversikt over de forskjellige trinnene i saksbehandlingen av kommunale helse- og omsorgstjenester. Du får videre en kort presentasjon av juridisk metodelære og viktige sider ved rettssikkerheten til de som søker og mottar kommunale helse- og omsorgstjenester.
Kr 398
Kommunenes ansvar og plikter etter den nye helse- og omsorgstjensteloven fra 2012 er et vitkig tema. Boken tar for seg pasienters og brukeres rett til helse- og omsorgstjenester, og den beskriver saksbehandlingsreglene i særlover og forvaltningsloven. Til slutt gir boken eksempler på hvordan kommunene kan dra nytte av sentrale statlige aktører i kvalitetsarbeidet. Det gjelder Fylkesmannen som tilsyns- og klageinstans, helse- og brukerombudene og Sivilombudsmannen.Forfatter Lasse Skaug er cand.jur. med spesialfag i helse- og sosialrett. Han har arbeidet med trygderett og helse- og sosialrett, blant annet i trygdeetaten og hos helse- og sosialombudet. Videre har han arbeidet i bydelene Grefsen-Kjelsås og  Stovner. Han har tidligere skrevet bøkene Jus i eldreomsorgen - Saksbehandling av omsorgssaker og Jus og psykiatri i forvaltningen.