Tverrfaglig samarbeid i praksis
Pris: Kr 398
Antall sider: 256
ISBN: 9788244621236
Utgave: 3
Utgitt: 2013
Pris: Kr 398 
Antall:
Tverrfaglig samarbeid i praksis
Til beste for barn og unge i Kommune-Norge

Det er nødvendig og viktig å samarbeide på tvers av profesjoner og etater for å sikre best mulige oppvekstvilkår for barn og unge.

Tverrfaglig samarbeid i praksis ser på alternative måter å samarbeide på - både når det gjelder det generelt forebyggende arbeidet overfor barn og unge, og når det gjelder det enkelte barn og dets familie. Boken har et forebyggende perspektiv og beskriver hvordan vi kan komme til med hjelp før alvorlige problemer utvikles. Samarbeidsformer både når det er bekymring for et barn og når det er etablerte problemer, blir presentert.Denne tredje utgaven er revidert i samsvar med nye lover og forskrifter. Det er også tatt med noen nye prosjekter som er verdifulle å få innblikk i. 

Andre aktuelle bøker
Pris: Kr 398 
Antall:
Det er nødvendig og viktig å samarbeide på tvers av profesjoner og etater for å sikre best mulige oppvekstvilkår for barn og unge.
Kr 398
Tverrfaglig samarbeid i praksis ser på alternative måter å samarbeide på - både når det gjelder det generelt forebyggende arbeidet overfor barn og unge, og når det gjelder det enkelte barn og dets familie. Boken har et forebyggende perspektiv og beskriver hvordan vi kan komme til med hjelp før alvorlige problemer utvikles. Samarbeidsformer både når det er bekymring for et barn og når det er etablerte problemer, blir presentert.Denne tredje utgaven er revidert i samsvar med nye lover og forskrifter. Det er også tatt med noen nye prosjekter som er verdifulle å få innblikk i.