Skoleeier som kvalitetsutvikler
Pris: Kr 439
Antall sider: 256
ISBN: 9788244621212
Utgave: 1
Utgitt: 2012
Pris: Kr 439 
Antall:
Skoleeier som kvalitetsutvikler
Hvordan kommuner og fylkeskommuner skaper gode læringsresultater

Skoleeiere som bevisst satser på skoleledernes og lærernes profesjonsutvikling, synes å nå lengst i å utvikle skoler med et godt læringsmiljø og gode læringsresultater.

Denne boken fremhever aktive skoleeiere som en vesentlig forutsetning for kvalitet i grunnskole og videregående skole. For å nå høye faglige resultater, øke gjennomføringsgraden og bidra til sosial utjevning, er mobilisering av lokalt engasjement og utviklingskraft grunnleggende viktig.Kapitlene i boken speiler nasjonale og internasjonale diskusjoner om hvordan skoleeiere kan bidra til å videreutvikle skolene. Det er et gjennomgående trekk i både forskernes og skoleledernes bidrag at kvalitetsarbeidet i kommuner og fylkeskommuner må være nært knyttet til utvikling av skolens kjernevirksomhet - lærernes undervisning og elevenes læring.Boken kommuniserer at kommunene og fylkeskommunene må legge trykk på hvordan skolene fungerer som kunnskapsorganisasjoner, og at skolene selv er den viktigste arena for kontinuerlig forbedring og profesjonsutvikling.

Andre aktuelle bøker
Pris: Kr 439 
Antall:
Skoleeiere som bevisst satser på skoleledernes og lærernes profesjonsutvikling, synes å nå lengst i å utvikle skoler med et godt læringsmiljø og gode læringsresultater.
Kr 439
Denne boken fremhever aktive skoleeiere som en vesentlig forutsetning for kvalitet i grunnskole og videregående skole. For å nå høye faglige resultater, øke gjennomføringsgraden og bidra til sosial utjevning, er mobilisering av lokalt engasjement og utviklingskraft grunnleggende viktig.Kapitlene i boken speiler nasjonale og internasjonale diskusjoner om hvordan skoleeiere kan bidra til å videreutvikle skolene. Det er et gjennomgående trekk i både forskernes og skoleledernes bidrag at kvalitetsarbeidet i kommuner og fylkeskommuner må være nært knyttet til utvikling av skolens kjernevirksomhet - lærernes undervisning og elevenes læring.Boken kommuniserer at kommunene og fylkeskommunene må legge trykk på hvordan skolene fungerer som kunnskapsorganisasjoner, og at skolene selv er den viktigste arena for kontinuerlig forbedring og profesjonsutvikling.