Smarte foreldre
Pris: Kr 259
Antall sider: 82
ISBN: 9788244621120
Utgave: 1
Utgitt: 2013
Pris: Kr 259 
Antall:
Smarte foreldre
Arbeidsbok

Program for foreldre til engstelige eller triste barn.

Smarte foreldre er et kursprogram for foreldre med barn som sliter med angst og depresjon. Det er et lavterskelverktøy basert på kognitive og atferdsterapeutiske teorier og består av en veiledningsbok til fagpersoner og en arbeidsbok til foreldre som deltar på kurs. Arbeidsboka formidler informasjon som er viktig for foreldre. Her er det forslag til forskjellige øvelser som kan gjennomføres med barnet og som skal bidra til at foreldrene kan hjelpe barna sine med å mestre hverdagen bedre.Veilederen gir en innføring i emosjonelle lidelser og kunnskap om den rollen foreldrene kan spille for barn som sliter med angst og depresjon. 

Andre aktuelle bøker
Pris: Kr 259 
Antall:
Program for foreldre til engstelige eller triste barn.
Kr 259
Smarte foreldre er et kursprogram for foreldre med barn som sliter med angst og depresjon. Det er et lavterskelverktøy basert på kognitive og atferdsterapeutiske teorier og består av en veiledningsbok til fagpersoner og en arbeidsbok til foreldre som deltar på kurs. Arbeidsboka formidler informasjon som er viktig for foreldre. Her er det forslag til forskjellige øvelser som kan gjennomføres med barnet og som skal bidra til at foreldrene kan hjelpe barna sine med å mestre hverdagen bedre.Veilederen gir en innføring i emosjonelle lidelser og kunnskap om den rollen foreldrene kan spille for barn som sliter med angst og depresjon.