Smarte foreldre
Pris: Kr 289
Antall sider: 100
ISBN: 9788244621113
Utgave: 1
Utgitt: 2013
Pris: Kr 289 
Antall:
Smarte foreldre
Veileder

Program for foreldre til engstelige eller triste barn

Smarte foreldre er et kursprogram for foreldre med barn som sliter med angst og depresjon. Det er et lavterskelverktøy basert på kognitive og atferdsterapeutiske teorier og består av en veiledningsbok til fagpersoner og en arbeidsbok til foreldre som deltar på kurs. Veilederen gir en innføring i emosjonelle lidelser og kunnskap om den rollen foreldrene kan spille for barn som sliter med angst og depresjon.Arbeidsboka formidler informasjon som er viktig for foreldre. Her er det forslag til forskjellige øvelser som kan gjennomføres med barnet og som skal bidra til at foreldrene kan hjelpe barna sine med å mestre hverdagen bedre.

Andre aktuelle bøker
Pris: Kr 289 
Antall:
Program for foreldre til engstelige eller triste barn
Kr 289
Smarte foreldre er et kursprogram for foreldre med barn som sliter med angst og depresjon. Det er et lavterskelverktøy basert på kognitive og atferdsterapeutiske teorier og består av en veiledningsbok til fagpersoner og en arbeidsbok til foreldre som deltar på kurs. Veilederen gir en innføring i emosjonelle lidelser og kunnskap om den rollen foreldrene kan spille for barn som sliter med angst og depresjon.Arbeidsboka formidler informasjon som er viktig for foreldre. Her er det forslag til forskjellige øvelser som kan gjennomføres med barnet og som skal bidra til at foreldrene kan hjelpe barna sine med å mestre hverdagen bedre.