Improvisasjonsblikk i barnehagen
Pris: Kr 385
Antall sider: 176
ISBN: 9788244621052
Utgave: 1
Utgitt: 2012
Pris: Kr 385 
Antall:
Improvisasjonsblikk i barnehagen
Støtte til lekende samspill

Hvordan kan ansatte i barnehagen bidra til at alle barna føler at de er med i fellesskapet? Hvordan kan du støtte og utvikle det lekende samspillet? Hvordan kan du drive pedagogisk ledelse av lekende samspill?

Forfatterens svar er å benytte et improvisasjonsblikk i hverdagen. I denne boken viser han hvordan improvisasjon kan planlegges og brukes for å inkludere alle barn i lek og fellesskap. Deler av stoffet tar utgangspunkt i forfatterens forsknings- og utviklingsarbeid.Inkludert i boken følger tre store, fargerike plakater som kan henges opp i barnehagen.Terje Melaas er utdannet førskolelærer med master i barnehage- og profesjonsutvikling. Han har 12 års erfaring som pedagogisk leder og styrer i barnehage, og er ansatt ved Høgskolen i Telemark. Melaas er en etterspurt foredragsholder på temaer knyttet til lek og identitet.

Andre aktuelle bøker
Pris: Kr 385 
Antall:
Hvordan kan ansatte i barnehagen bidra til at alle barna føler at de er med i fellesskapet? Hvordan kan du støtte og utvikle det lekende samspillet? Hvordan kan du drive pedagogisk ledelse av lekende samspill?
Kr 385
Forfatterens svar er å benytte et improvisasjonsblikk i hverdagen. I denne boken viser han hvordan improvisasjon kan planlegges og brukes for å inkludere alle barn i lek og fellesskap. Deler av stoffet tar utgangspunkt i forfatterens forsknings- og utviklingsarbeid.Inkludert i boken følger tre store, fargerike plakater som kan henges opp i barnehagen.Terje Melaas er utdannet førskolelærer med master i barnehage- og profesjonsutvikling. Han har 12 års erfaring som pedagogisk leder og styrer i barnehage, og er ansatt ved Høgskolen i Telemark. Melaas er en etterspurt foredragsholder på temaer knyttet til lek og identitet.