Foreldreveiledning
Pris: Kr 369
Antall sider: 205
ISBN: 9788244621021
Utgave: 2
Utgitt: 2012
Pris: Kr 369 
Antall:
Foreldreveiledning
I barnehagen, på helsestasjonen og i skolen

Når du treffer barn i din arbeidshverdag som ikke trives og utvikler seg som forventet, må du ta utgangspunkt i samspillet mellom foreldre og barn. Denne boken viser gjennom omfattende bruk av eksempler at veiledning av foreldre ikke handler om å finne årsaker eller fordele skyld, men om å legge til rette for endring.

Jesper Juul skriver i denne boken: «når vi støtter barns selvfølelse, utvikler de respekt for andre. Slik er det også med ansvaret.Barn som støttes til å ta ansvar for seg selv, blir automatisk sosialt ansvarlige.Foreldre må bevisstgjøres sitt ansvar. Deretter kan samspillet mellom foreldrene og barnet endres, og barnet kan få det bedre. Det viktigste er at barnet får en god selvfølelse og lærer å ta ansvar for seg selv.

Andre aktuelle bøker
Pris: Kr 369 
Antall:
Når du treffer barn i din arbeidshverdag som ikke trives og utvikler seg som forventet, må du ta utgangspunkt i samspillet mellom foreldre og barn. Denne boken viser gjennom omfattende bruk av eksempler at veiledning av foreldre ikke handler om å finne årsaker eller fordele skyld, men om å legge til rette for endring.
Kr 369
Jesper Juul skriver i denne boken: «når vi støtter barns selvfølelse, utvikler de respekt for andre. Slik er det også med ansvaret.Barn som støttes til å ta ansvar for seg selv, blir automatisk sosialt ansvarlige.Foreldre må bevisstgjøres sitt ansvar. Deretter kan samspillet mellom foreldrene og barnet endres, og barnet kan få det bedre. Det viktigste er at barnet får en god selvfølelse og lærer å ta ansvar for seg selv.