Utviklingsstøtte til barn i SFO
Pris: Kr 265
Antall sider: 80
ISBN: 9788244620987
Utgave: 1
Utgitt: 2012
Pris: Kr 265 
Antall:
Utviklingsstøtte til barn i SFO

Svært mange barn tilbringer mange timer hver dag i SFO. Her skal det være plass til barnas egne initiativer og medvirkning, og det skal være rom for de voksnes veiledning, støtte og blikk for det enkelte barn.

Noen barn har av ulike årsaker behov for ekstra utviklingsstøtte i hverdagen. Denne boken redegjør for hva som kjennetegner disse barna, og viser med utgangspunkt i et helhetssyn på barnet, hvordan ansatte i SFO kan arbeide for å gi barna denne utviklingsstøtten. Forfatterne gir også gode råd til det viktige samarbeidet med skolen, foreldrene og andre faginstanser i kommunen.Boken inneholder konkrete eksempler, verktøy og refleksjonsspørsmål som den enkelte medarbeider eller teamet kan arbeide videre med i sin praksis.

Andre aktuelle bøker
Pris: Kr 265 
Antall:
Svært mange barn tilbringer mange timer hver dag i SFO. Her skal det være plass til barnas egne initiativer og medvirkning, og det skal være rom for de voksnes veiledning, støtte og blikk for det enkelte barn.
Kr 265
Noen barn har av ulike årsaker behov for ekstra utviklingsstøtte i hverdagen. Denne boken redegjør for hva som kjennetegner disse barna, og viser med utgangspunkt i et helhetssyn på barnet, hvordan ansatte i SFO kan arbeide for å gi barna denne utviklingsstøtten. Forfatterne gir også gode råd til det viktige samarbeidet med skolen, foreldrene og andre faginstanser i kommunen.Boken inneholder konkrete eksempler, verktøy og refleksjonsspørsmål som den enkelte medarbeider eller teamet kan arbeide videre med i sin praksis.