Utviklingsstøtte til barn i barnehagen
Pris: Kr 325
Antall sider: 128
ISBN: 9788244620970
Utgave: 1
Utgitt: 2012
Pris: Kr 325 
Antall:
Utviklingsstøtte til barn i barnehagen

Alle barn er forskjellige, derfor er det riktig å si at alle barn har særskilte behov. Men noen barn har behov for ekstra omsorg og støtte for at de skal trives, utvikle seg og lære. I denne boken kaller vi det for utviklingsstøtte.

Denne boken redegjør for hva som kjennetegner disse barna, og viser med utgangspunkt i et helhetssyn på barnet, hvordan barnehagen kan arbeide for å gi disse barna denne utviklingsstøtten. Forfatterne gir også gode råd til det viktige samarbeidet med foreldrene og andre faginstanser i kommunen.Boken inneholder konkrete eksempler, verktøy og refleksjonsspørsmål som den enkelte ansatte eller personalgruppen kan arbeide videre med i sin praksis.

Andre aktuelle bøker
Pris: Kr 325 
Antall:
Alle barn er forskjellige, derfor er det riktig å si at alle barn har særskilte behov. Men noen barn har behov for ekstra omsorg og støtte for at de skal trives, utvikle seg og lære. I denne boken kaller vi det for utviklingsstøtte.
Kr 325
Denne boken redegjør for hva som kjennetegner disse barna, og viser med utgangspunkt i et helhetssyn på barnet, hvordan barnehagen kan arbeide for å gi disse barna denne utviklingsstøtten. Forfatterne gir også gode råd til det viktige samarbeidet med foreldrene og andre faginstanser i kommunen.Boken inneholder konkrete eksempler, verktøy og refleksjonsspørsmål som den enkelte ansatte eller personalgruppen kan arbeide videre med i sin praksis.