Sosiale medier i all offentlighet
Pris: Kr 380
Antall sider: 144
ISBN: 9788244620901
Utgave: 1
Utgitt: 2011
Pris: Kr 380 
Antall:
Sosiale medier i all offentlighet
Lytte Dele Delta

Kan sosiale medier være nøkkelen til effektivisering av offentlige tjenester og forvaltning, eller bidrar de til lovbrudd, merarbeid og økt tidsbruk?

De sosiale mediene er i ferd med å endre spillereglene i samfunnet, og i boken drøftes etiske og juridiske problemstillinger ved deltakelse i sosiale medier. Den gir økt forståelse for hva sosiale medier egentlig er, og hvordan det påvirker vårt private og yrkesmessige liv. Flere statlige og kommunale virksomheter har tatt i bruk sosiale medier, men få har klare formeninger om hva dette handler om, og hva sosiale medier kan brukes til. Det gis også praktiske eksempler på hvilken nytteverdi offentlig sektor kan ha ved å ta i bruk de nye mediene.Boken er for alle som er involvert i kommunikasjon i det offentlige.Boken er også tilgjengelig som e-bok og kan lastes ned hos ibookstore og via Bokskya.

Andre aktuelle bøker
Pris: Kr 380 
Antall:
Kan sosiale medier være nøkkelen til effektivisering av offentlige tjenester og forvaltning, eller bidrar de til lovbrudd, merarbeid og økt tidsbruk?
Kr 380
De sosiale mediene er i ferd med å endre spillereglene i samfunnet, og i boken drøftes etiske og juridiske problemstillinger ved deltakelse i sosiale medier. Den gir økt forståelse for hva sosiale medier egentlig er, og hvordan det påvirker vårt private og yrkesmessige liv. Flere statlige og kommunale virksomheter har tatt i bruk sosiale medier, men få har klare formeninger om hva dette handler om, og hva sosiale medier kan brukes til. Det gis også praktiske eksempler på hvilken nytteverdi offentlig sektor kan ha ved å ta i bruk de nye mediene.Boken er for alle som er involvert i kommunikasjon i det offentlige.Boken er også tilgjengelig som e-bok og kan lastes ned hos ibookstore og via Bokskya.