Ta grep
Pris: Kr 375
Antall sider: 156
ISBN: 9788244620895
Utgave: 1
Utgitt: 2011
Pris: Kr 375 
Antall:
Ta grep
Om fordeling av makt ved delegering

Hvem bestemmer hva i en kommune? Hvordan ta grep om de formelle og uformelle prosessene bak beslutninger og vedtak?

Mange kommuner mangler rutiner for å ta opp spørsmålet om hva som er den mest hensiktsmessige måten å delegere makt på. I flere tilfeller kommer ikke problemstillingen opp før det oppstår en krise eller konflikt. Boken er et hjelpemiddel til å ha en god prosess basert på innsikt. Den er trygt forankret i kommuneloven og krydret med eksempler og sitater som viser hvor utfordrende disse prosessene kan være, men den viser også hvordan det går an å finne gode løsninger.

Andre aktuelle bøker
Pris: Kr 375 
Antall:
Hvem bestemmer hva i en kommune? Hvordan ta grep om de formelle og uformelle prosessene bak beslutninger og vedtak?
Kr 375
Mange kommuner mangler rutiner for å ta opp spørsmålet om hva som er den mest hensiktsmessige måten å delegere makt på. I flere tilfeller kommer ikke problemstillingen opp før det oppstår en krise eller konflikt. Boken er et hjelpemiddel til å ha en god prosess basert på innsikt. Den er trygt forankret i kommuneloven og krydret med eksempler og sitater som viser hvor utfordrende disse prosessene kan være, men den viser også hvordan det går an å finne gode løsninger.