Asperger syndrom og mobbing
Pris: Kr 379
Antall sider: 176
ISBN: 9788244620734
Utgave: 1
Utgitt: 2010
Pris: Kr 379 
Antall:
Asperger syndrom og mobbing
Strategier og løsninger

Annerledes sosial væremåte og motoriske særegenheter, som er typiske trekk hos barn med autismespektertilstander, øker risikoen for å bli mobbet.

Barn med Asperger syndrom er derfor en veldig sårbar gruppe. Boken gir en oversikt over årsaker til at mobbing skjer, og hvor viktig det er at de som er vitne til mobbingen, griper inn og prøver å stoppe den. I boken presenteres strategier som du kan benytte for å forebygge og hindre mobbing av disse barna.

Andre aktuelle bøker
Pris: Kr 379 
Antall:
Annerledes sosial væremåte og motoriske særegenheter, som er typiske trekk hos barn med autismespektertilstander, øker risikoen for å bli mobbet.
Kr 379
Barn med Asperger syndrom er derfor en veldig sårbar gruppe. Boken gir en oversikt over årsaker til at mobbing skjer, og hvor viktig det er at de som er vitne til mobbingen, griper inn og prøver å stoppe den. I boken presenteres strategier som du kan benytte for å forebygge og hindre mobbing av disse barna.