Mat og musiske aktiviteter i SFO
Pris: Kr 359
Antall sider: 155
ISBN: 9788244620703
Utgave: 1
Utgitt: 2011
Pris: Kr 359 
Antall:
Mat og musiske aktiviteter i SFO
Idebok for barneveiledere og lærere

I denne boken får du mange ulike musiske ingredienser du kan bruke i forbindelse med måltidene i SFO.

Mat er en sentral del av arbeidet i skolefritidsordningen. Trivsel i forbindelse med måltidet er viktig for et godt kosthold, og i SFO har vi en mulighet til å skape gode rammer rundt måltidene. Sosiale aktiviteter som sang, dramalek og eventyr kan bidra til at måltidene blir et sosialt høydepunkt i hverdagen.I boken finner du blant annet sanger, regler, sangleker og tre forestillingsmanus samt forslag tl danseopptrinn. Boken inneholder også besifring til sangene og sanglekene. De er laget så enkle som mulig slik at terskelen for å akkomagnere er lav.

Andre aktuelle bøker
Pris: Kr 359 
Antall:
I denne boken får du mange ulike musiske ingredienser du kan bruke i forbindelse med måltidene i SFO.
Kr 359
Mat er en sentral del av arbeidet i skolefritidsordningen. Trivsel i forbindelse med måltidet er viktig for et godt kosthold, og i SFO har vi en mulighet til å skape gode rammer rundt måltidene. Sosiale aktiviteter som sang, dramalek og eventyr kan bidra til at måltidene blir et sosialt høydepunkt i hverdagen.I boken finner du blant annet sanger, regler, sangleker og tre forestillingsmanus samt forslag tl danseopptrinn. Boken inneholder også besifring til sangene og sanglekene. De er laget så enkle som mulig slik at terskelen for å akkomagnere er lav.