Utelek og musiske aktiviteter i SFO
Pris: Kr 359
Antall sider: 164
ISBN: 9788244620697
Utgave: 1
Utgitt: 2011
Pris: Kr 359 
Antall:
Utelek og musiske aktiviteter i SFO
Idebok for barneveiledere og lærere

I denne boken får du en samling konkrete ideer for å sette barna i gang med lek og musiske aktiviteter utendørs.

En bedre samordning av skolen og SFO-tilbudet innenfor rammene av en utvidet skoledag er blitt et sentralt politisk tema som berører barns samlede oppvekst. Mange peker på at SFO har et potensial som mange kommuner ikke utnytter. Her ligger store muligheter og tid til skapende kulturaktiviteter, lek og fysisk utfoldelse både ute og inne.I boken finner du også teori omkring aktivitetene, men først og fremst dramaleker, sangleker og regler som er enkle å komme i gang med. På denne måten sørger man for at barna får et rikt repertoar av aktiviteter som de selv kan leke videre med.

Andre aktuelle bøker
Pris: Kr 359 
Antall:
I denne boken får du en samling konkrete ideer for å sette barna i gang med lek og musiske aktiviteter utendørs.
Kr 359
En bedre samordning av skolen og SFO-tilbudet innenfor rammene av en utvidet skoledag er blitt et sentralt politisk tema som berører barns samlede oppvekst. Mange peker på at SFO har et potensial som mange kommuner ikke utnytter. Her ligger store muligheter og tid til skapende kulturaktiviteter, lek og fysisk utfoldelse både ute og inne.I boken finner du også teori omkring aktivitetene, men først og fremst dramaleker, sangleker og regler som er enkle å komme i gang med. På denne måten sørger man for at barna får et rikt repertoar av aktiviteter som de selv kan leke videre med.