Forebyggende arbeid i barnehagen
Pris: Kr 389
Antall sider: 220
ISBN: 9788244620666
Utgave: 1
Utgitt: 2012
Pris: Kr 389 
Antall:
Forebyggende arbeid i barnehagen
Samspill og tilknytning

Hva er tilknytning? Hvilken konsekvens kan kunnskap om tilknytning og tidlig samspill ha for barnehagens praksis? Hvordan formidler barnet at det har det vanskelig? Hva er omsorgssvikt?

Barnehageansatte er de som først får en følelse av at barn har det vanskelig. Denne boken gir kunnskap til å sette ord på denne bekymringen. Kompetansen kan bidra til at de ansatte på best mulig måte kan se og støtte barna det gjelder, og dermed forebygge problemer eller vansker av mer alvorlig og varig karakter.Boken formidler et solid forståelsesgrunnlag om tilknytning og tidlig samspill og ulike tilnærminger til hvordan man kan støtte barna i deres utvikling. Forfatteren viser gjennom eksempler hvordan kunnskap om tidlig tilknytning kan omsettes i praksis i barnehagen.

Andre aktuelle bøker
Pris: Kr 389 
Antall:
Hva er tilknytning? Hvilken konsekvens kan kunnskap om tilknytning og tidlig samspill ha for barnehagens praksis? Hvordan formidler barnet at det har det vanskelig? Hva er omsorgssvikt?
Kr 389
Barnehageansatte er de som først får en følelse av at barn har det vanskelig. Denne boken gir kunnskap til å sette ord på denne bekymringen. Kompetansen kan bidra til at de ansatte på best mulig måte kan se og støtte barna det gjelder, og dermed forebygge problemer eller vansker av mer alvorlig og varig karakter.Boken formidler et solid forståelsesgrunnlag om tilknytning og tidlig samspill og ulike tilnærminger til hvordan man kan støtte barna i deres utvikling. Forfatteren viser gjennom eksempler hvordan kunnskap om tidlig tilknytning kan omsettes i praksis i barnehagen.