Pris: Kr 459
Antall sider: 278
ISBN: 9788244620659
Utgave: 2
Utgitt: 2018
Pris: Kr 459 
Antall:
Meningen med volden

"Jeg hevder fortsatt at vold er vårt største samfunnsproblem (og helseproblem), og at den mest sentrale volden fortsatt i stor grad er privatisert og underlagt tabu. Dette gjør det så påtrengende viktig at vi forstår vold." Per Isdal

Denne boken tar for seg voldens årsaker og beskriver hvordan verden ser ut for utøveren. Den viser hvordan voldsutøverne forstår sin egen atferd, hvorfor vold avler vold, og hvordan vi kan forhindre vold.

Boken veksler mellom teori og eksempler som beskriver personer som har mishandlet og utført grove overgrep. Dette gir leseren hjelp til å gjennomskue vanlige fornektelser og bortforklaringer fra utøveren.

Meningen med volden regnes som en grunnbok om vold. Den er trykket i mange opplag, oversatt til flere språk, og har i denne utgaven fått nytt forord av forfatteren.

Bla i boka

Andre aktuelle bøker
Pris: Kr 459 
Antall:

"Jeg hevder fortsatt at vold er vårt største samfunnsproblem (og helseproblem), og at den mest sentrale volden fortsatt i stor grad er privatisert og underlagt tabu. Dette gjør det så påtrengende viktig at vi forstår vold." Per Isdal

Kr 459

Denne boken tar for seg voldens årsaker og beskriver hvordan verden ser ut for utøveren. Den viser hvordan voldsutøverne forstår sin egen atferd, hvorfor vold avler vold, og hvordan vi kan forhindre vold.

Boken veksler mellom teori og eksempler som beskriver personer som har mishandlet og utført grove overgrep. Dette gir leseren hjelp til å gjennomskue vanlige fornektelser og bortforklaringer fra utøveren.

Meningen med volden regnes som en grunnbok om vold. Den er trykket i mange opplag, oversatt til flere språk, og har i denne utgaven fått nytt forord av forfatteren.

Bla i boka