Pris: Kr 389
Antall sider: 175
ISBN: 9788244620642
Utgave: 1
Utgitt: 2015
Pris: Kr 389 
Antall:
Barn i rusbelastede familier
Erfaringer fra praktisk pårørendearbeid

Barn som lever med en rusbelastet forelder er sjelden i stand til å forestille seg at tilværelsen kan være annerledes.

Hele familien påvirkes når den ene eller begge foreldrene har rusmiddelproblemer. Barn fra slike familier er ekstra sårbare. Forskning viser at de i større grad enn andre er utsatt for å få forstyrrelser i tilknytningsmønsteret og for å utvikle traumereaksjoner, noe som gjør at de står i fare for å utvikle problemer som atferdsvansker, kognitive vansker og psykiske problemer. For å unngå dette må barna få hjelp til en følelsesmessig bearbeiding av de tanker og opplevelser de har om rusmiddelproblemene og hvordan de påvirker familien. Denne boken viser hvordan.

Bla i boka

Andre aktuelle bøker
Pris: Kr 389 
Antall:

Barn som lever med en rusbelastet forelder er sjelden i stand til å forestille seg at tilværelsen kan være annerledes.

Kr 389

Hele familien påvirkes når den ene eller begge foreldrene har rusmiddelproblemer. Barn fra slike familier er ekstra sårbare. Forskning viser at de i større grad enn andre er utsatt for å få forstyrrelser i tilknytningsmønsteret og for å utvikle traumereaksjoner, noe som gjør at de står i fare for å utvikle problemer som atferdsvansker, kognitive vansker og psykiske problemer. For å unngå dette må barna få hjelp til en følelsesmessig bearbeiding av de tanker og opplevelser de har om rusmiddelproblemene og hvordan de påvirker familien. Denne boken viser hvordan.

Bla i boka