Veien til bedre helseledelse
Pris: Kr 365
Antall sider: 128
ISBN: 9788244620635
Utgave: 1
Utgitt: 2011
Pris: Kr 365 
Antall:
Veien til bedre helseledelse
IKOS - individbasert kompetansestyring

Store endringer i helse- og omsorgstjenesten de siste tiårene har ført til press på tjenesten. Det er nødvendig å se med nye øyne på styringen av fremtidens kommunehelsetjeneste

Krav og forventninger til hva kommuner og den enkelte helsearbeider skal ivareta øker, mens den økonomiske rammen er trang.Denne boken presenterer individbasert kompetansestyring (IKOS), en helt ny modell for hvordan kommuner kan møte utfordringene innenfor sin økonomiske ramme. Målet med IKOS er kvalitet, arbeidsmotivasjon og effektivitet gjennom riktig bruk av kompetanse.

Andre aktuelle bøker
Pris: Kr 365 
Antall:
Store endringer i helse- og omsorgstjenesten de siste tiårene har ført til press på tjenesten. Det er nødvendig å se med nye øyne på styringen av fremtidens kommunehelsetjeneste
Kr 365
Krav og forventninger til hva kommuner og den enkelte helsearbeider skal ivareta øker, mens den økonomiske rammen er trang.Denne boken presenterer individbasert kompetansestyring (IKOS), en helt ny modell for hvordan kommuner kan møte utfordringene innenfor sin økonomiske ramme. Målet med IKOS er kvalitet, arbeidsmotivasjon og effektivitet gjennom riktig bruk av kompetanse.