Endring og opphør av arbeidsforhold
Pris: Kr 598
Antall sider: 412
ISBN: 9788244620628
Utgave: 2
Utgitt: 2012
Pris: Kr 598 
Antall:
Endring og opphør av arbeidsforhold

Å kunne møte utfordringene i et arbeidsforhold på en korrekt måte og finne gode arbeidsgiverpolitiske løsninger er viktig for en arbeidsgiver.

Denne boken presenterer lov- og avtaleverk som gjelder ved endring og opphør av arbeidsforhold, herunder hvilke prosedyrer og saksbehandlingsregler som skal følges. Sentrale temaer som behandles er:oppsigelse, suspensjon og avskjedsyke arbeidstakere - tilrettelegging og oppsigelsesvernomorganisering og nedbemanningfortrinnsrettvirksomhetsoverdragelseTemaene vinkles mot aktuelle problemstillinger i kommunesektoren, og det vises til sentrale domsavgjørelser på området. Det er også utarbeidet maler og skjema til hjelp i saksbehandlingen. Boken kan brukes som et oppslagsverk og er et godt hjelpemiddel for personalmedarbeidere, ledere og andre med interesse for arbeidsrett.

Andre aktuelle bøker
Pris: Kr 598 
Antall:
Å kunne møte utfordringene i et arbeidsforhold på en korrekt måte og finne gode arbeidsgiverpolitiske løsninger er viktig for en arbeidsgiver.
Kr 598
Denne boken presenterer lov- og avtaleverk som gjelder ved endring og opphør av arbeidsforhold, herunder hvilke prosedyrer og saksbehandlingsregler som skal følges. Sentrale temaer som behandles er:oppsigelse, suspensjon og avskjedsyke arbeidstakere - tilrettelegging og oppsigelsesvernomorganisering og nedbemanningfortrinnsrettvirksomhetsoverdragelseTemaene vinkles mot aktuelle problemstillinger i kommunesektoren, og det vises til sentrale domsavgjørelser på området. Det er også utarbeidet maler og skjema til hjelp i saksbehandlingen. Boken kan brukes som et oppslagsverk og er et godt hjelpemiddel for personalmedarbeidere, ledere og andre med interesse for arbeidsrett.