Barn med ADHD i barnehagen
Pris: Kr 398
Antall sider: 238
ISBN: 9788244620413
Utgave: 1
Utgitt: 2012
Pris: Kr 398 
Antall:
Barn med ADHD i barnehagen
Tilrettelegging for trivsel, lek og læring

Boken gir faglig kunnskap som kan bidra til at barn med ADHD kan få et barnehagetilbud som medfører trivsel og positiv utvikling.

Boken forklarer på en forståelig måte hva ADHD er, hvordan det gir seg uttrykk hos barn i barnehagen, og hvordan ADHD i kombinasjon med andre vansker påvirker barns utvikling. Forebyggende arbeid går som en rød tråd gjennom boka. Vi følger eksempelbarna Kari, Petter, Sander og Andrus fra mistanke om at "det er noe", gjennom kartlegging, samarbeid med foreldrene, PPT og andre hjelpeinstanser, og til tiltak er iverksatt.

Andre aktuelle bøker
Pris: Kr 398 
Antall:
Boken gir faglig kunnskap som kan bidra til at barn med ADHD kan få et barnehagetilbud som medfører trivsel og positiv utvikling.
Kr 398
Boken forklarer på en forståelig måte hva ADHD er, hvordan det gir seg uttrykk hos barn i barnehagen, og hvordan ADHD i kombinasjon med andre vansker påvirker barns utvikling. Forebyggende arbeid går som en rød tråd gjennom boka. Vi følger eksempelbarna Kari, Petter, Sander og Andrus fra mistanke om at "det er noe", gjennom kartlegging, samarbeid med foreldrene, PPT og andre hjelpeinstanser, og til tiltak er iverksatt.