Ledelse - Å lede mennesker
Pris: Kr 398
Antall sider: 196
ISBN: 9788244620338
Utgave: 1
Utgitt: 2011
Pris: Kr 398 
Antall:
Ledelse - Å lede mennesker
Dynamiske krefter i organisasjoner

Hva gjør du som leder når svaret ikke finnes, men må skapes av deg og dine medarbeidere i organisasjonen?

Ledere og medarbeidere opplever ofte et misforhold mellom den teorien som blir beskrevet i litteratur om organisasjon og ledelse, og hvordan deres egen arbeidshverdag er. Det er ikke nok for en leder å tenke på økonomi og nye organisasjonsstrukturer, en leder må også tenke på personer, grupper, kulturer og den dynamikk som dannes og utvikles i arbeidsrelasjoner. Denne boken gir innspill til dette arbeidet.

Andre aktuelle bøker
Pris: Kr 398 
Antall:
Hva gjør du som leder når svaret ikke finnes, men må skapes av deg og dine medarbeidere i organisasjonen?
Kr 398
Ledere og medarbeidere opplever ofte et misforhold mellom den teorien som blir beskrevet i litteratur om organisasjon og ledelse, og hvordan deres egen arbeidshverdag er. Det er ikke nok for en leder å tenke på økonomi og nye organisasjonsstrukturer, en leder må også tenke på personer, grupper, kulturer og den dynamikk som dannes og utvikles i arbeidsrelasjoner. Denne boken gir innspill til dette arbeidet.