Sveket II
Pris: Kr 459
Antall sider: 347
ISBN: 9788244620284
Utgave: 4
Utgitt: 2010
Pris: Kr 459 
Antall:
Sveket II
Ansvar og (be)handling

Mange barn utsettes for alvorlig risiko på grunn av omsorgspersoners rusmiddelbruk, voldelige samliv, alvorlige psykiske lidelser eller andre alvorlige psykososiale belastninger.

Sveket II bygger på Sveket I og gir en differensiert tilnærming til behandling. Den formidler og eksemplifiserer et bredt spekter av tilknytningsteoretisk forankrede verktøy tilpasset terapeutisk og pedagogisk bruk. Boken tar videre for seg ulike praktiske tilnærminger for å styrke foreldrenes omsorgsfunksjoner og foreldre-barn-relasjoner, og hvordan barn kan få hjelp på sine egne premisser. Boken beskriver også de (be)handlingsforløp og pedagogiske prosesser som er nødvendige dersom det ikke lykkes å gjøre hjemmet godt nok for barnet.

Andre aktuelle bøker
Pris: Kr 459 
Antall:
Mange barn utsettes for alvorlig risiko på grunn av omsorgspersoners rusmiddelbruk, voldelige samliv, alvorlige psykiske lidelser eller andre alvorlige psykososiale belastninger.
Kr 459
Sveket II bygger på Sveket I og gir en differensiert tilnærming til behandling. Den formidler og eksemplifiserer et bredt spekter av tilknytningsteoretisk forankrede verktøy tilpasset terapeutisk og pedagogisk bruk. Boken tar videre for seg ulike praktiske tilnærminger for å styrke foreldrenes omsorgsfunksjoner og foreldre-barn-relasjoner, og hvordan barn kan få hjelp på sine egne premisser. Boken beskriver også de (be)handlingsforløp og pedagogiske prosesser som er nødvendige dersom det ikke lykkes å gjøre hjemmet godt nok for barnet.