Mangfoldig naturglede i barnehagen
Pris: Kr 389
Antall sider: 178
ISBN: 9788244620222
Utgave: 1
Utgitt: 2010
Pris: Kr 389 
Antall:
Mangfoldig naturglede i barnehagen
Lek med natur, miljø og teknikk

Dette er boken for deg som ønsker å gi barn i barnehagen sterke sansemessige opplevelser i naturen!

Her finner du faglige begrunnelser for og forslag til lek, aktiviteter, turtips og eksperimentering med fagområdet natur, miljø og teknikk. Boken kan leses fra perm til perm, og den kan være en idébank i det daglige arbeidet med fagområdet.Lars Maanum er en nestor innen arbeid med naturglede i barnehagen. Han har arbeidet med barn og natur siden 1971, og har vært en viktig og sterk pådriver for å få barnehagebarn og skolebarn mer ut i naturen. 

 

Andre aktuelle bøker
Pris: Kr 389 
Antall:
Dette er boken for deg som ønsker å gi barn i barnehagen sterke sansemessige opplevelser i naturen!

Kr 389
Her finner du faglige begrunnelser for og forslag til lek, aktiviteter, turtips og eksperimentering med fagområdet natur, miljø og teknikk. Boken kan leses fra perm til perm, og den kan være en idébank i det daglige arbeidet med fagområdet.Lars Maanum er en nestor innen arbeid med naturglede i barnehagen. Han har arbeidet med barn og natur siden 1971, og har vært en viktig og sterk pådriver for å få barnehagebarn og skolebarn mer ut i naturen.