Smart - Forebygging av emosjonelle problemer hos ungdom
Pris: Kr 249
Antall sider: 87
ISBN: 9788244620185
Utgave: 1
Utgitt: 2010
Pris: Kr 249 
Antall:
Smart - Forebygging av emosjonelle problemer hos ungdom
Arbeidsbok

SMART er et lavterskelverktøy for å forebygge og behandle emosjonelle problemer hos ungdom.

SMART er basert på kognitive og atferdsterapeutiske teorier og består av en veiledningsbok til fagpersoner og en arbeidsbok til ungdom. Veiledningsboken gir en lettfattelig beskrivelse av emosjonelle problemer og hvordan man kan forebygge angst og depresjon. Den gir en innføring i hvordan man kan kartlegge problemenes alvorlighetsgrad og hjelp til å vurdere når man bør henvise til annenlinjetjenesten. Arbeidsboken gir informasjon om emosjonelle problemer og inneholder forskjellige øvelser som kan bidra til å mestre hverdagen bedre. På den måten får ungdommene kunnskap til å forstå sine egne reaksjoner, de kan sette seg mål og arbeide med konkrete utfordringer.SMART henvender seg til helsesøstre, spesialpedagoger, sosial- og kontaktlærere og psykologer.

Andre aktuelle bøker
Pris: Kr 249 
Antall:
SMART er et lavterskelverktøy for å forebygge og behandle emosjonelle problemer hos ungdom.
Kr 249
SMART er basert på kognitive og atferdsterapeutiske teorier og består av en veiledningsbok til fagpersoner og en arbeidsbok til ungdom. Veiledningsboken gir en lettfattelig beskrivelse av emosjonelle problemer og hvordan man kan forebygge angst og depresjon. Den gir en innføring i hvordan man kan kartlegge problemenes alvorlighetsgrad og hjelp til å vurdere når man bør henvise til annenlinjetjenesten. Arbeidsboken gir informasjon om emosjonelle problemer og inneholder forskjellige øvelser som kan bidra til å mestre hverdagen bedre. På den måten får ungdommene kunnskap til å forstå sine egne reaksjoner, de kan sette seg mål og arbeide med konkrete utfordringer.SMART henvender seg til helsesøstre, spesialpedagoger, sosial- og kontaktlærere og psykologer.