Samhandling som omsorg
Pris: Kr 395
Antall sider: 248
ISBN: 9788244620154
Utgave: 1
Utgitt: 2011
Pris: Kr 395 
Antall:
Samhandling som omsorg
Tverrfaglig psykososialt arbeid med barn og unge

Å sikre god psykisk helse og psykososial utvikling for barn og unge krever innsats fra mange tjenester og virksomheter i kommunene.

I Samhandlingsreformen går Stortinget inn for å styrke helsefremmende og forebyggende innsats for barn og unge. Tverrfaglig hjelp til utsatte og sårbare barn skal gis tidlig og helhetlig, i nært samarbeid med barn og unge selv, og familiene deres. I denne boka blir det lagt vekt på teori som er særlig relevant for og anvendelig i en lokal, tverrfaglig praksis med barn og unge. 

Andre aktuelle bøker
Pris: Kr 395 
Antall:
Å sikre god psykisk helse og psykososial utvikling for barn og unge krever innsats fra mange tjenester og virksomheter i kommunene.
Kr 395
I Samhandlingsreformen går Stortinget inn for å styrke helsefremmende og forebyggende innsats for barn og unge. Tverrfaglig hjelp til utsatte og sårbare barn skal gis tidlig og helhetlig, i nært samarbeid med barn og unge selv, og familiene deres. I denne boka blir det lagt vekt på teori som er særlig relevant for og anvendelig i en lokal, tverrfaglig praksis med barn og unge.